Spar penge og få et bedre indeklima med papirisolering!

Udgiften til varmetab gennem en uisoleret ydervæg ligger på 60,- til 180 kr. pr. m2 ydervæg, så en typisk hulmursisolering med papirisolering tjener sig hjem på ca. 1 – 3 år. Afhængig af husets opvarmningsform, så der er rigtig gode penge at spare ved denne form for isolering.Ud over den økonomiske fordel ved en hulmursisolering bliver indeklimaet også bedre i huset. Derudover er et dårligt isoleret hus oftest god grobund for fugtproblemer og dermed skimmelsvamp. Ved efterisolering af et hus vil man også kunne få den sidegevinst at støjengener udefra mindskes. Der er med andre ord mange gode grunde til at overveje at få isoleret dit hus, for ud over de førnævnte fordele:

  • Du sparer penge på varmeregnskabet.
  • Du får et bedre indeklima.
  • Støjgener formindskes.

Så tænker du også på miljøet:

  • Du er med til at spare på CO2 udslippet via lavere varmeforbrug.
  • Du får et produkt som er lavet af 82 % genbrugspapir.
  • Papirisolering er fremstillet med lavere CO2 udslip end de gængse glas- og stenuldsprodukter.
  • Papirisolering kan ved bortskaffelse delvis genbruges i ny produktion eller komposteres som ufarligt affald.

Og samtidig får du tryghed for pengene:

  • Papirisolering har været kendt i USA i næsten 150 år.
  • Papirisolering klarer sig bedre med hensyn til brandsikkerhed end f.eks. glasuld.
  • Papirisolering er tilsat borsalte, som er svampehæmmende samt nedsætter risikoen for at skadedyr, som f.eks. mus etablerer sig.

Papirisolering – et produkt med nogle år på bagen…

Papirisolering er lavet af granuleret genbrugspapir – kun aviser. Ved brug af avispapir sikres, at der ikke er farlige koncentrationer af sundhedsskadelige tryksværter, da man i dag udelukkende bruger raps- og fiskeolie til fremstilling af avistryksværte. Papirisolering har været kendt i USA i næsten 150 år. Produktet blev introduceret i Danmark for snart 35 år siden, og er nu udviklet til et bæredygtigt, billigt og godt isoleringsmateriale, såvel til nybyggeri som til eksisterende boliger. Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg), Dansk Brandteknisk Institut, Teknologisk Institut, DTU Danmarks teknologiske Universitet m.fl. har alle forsket i anvendelsen af papirisolering og fundet det fuldt anvendelig på højde med andre isoleringsmaterialer til boligen. SBI anvisning nr. 207 beskriver en lang række af disse resultater. Anvisningen kan downloades på www.sbi.dk

Papirisolering tæt på.

Papirisolering tæt på.

Papirisolering har god isoleringsevne

Isoleringsevnen er på højde med de gængse produkter, endog i mange tilfælde lidt bedre, men den helt store fordel er, at med papirisolering kan man opnå en isolering i en hel flade, dvs. i et stykke uden en eneste samling. Dette skyldes, at papirisoleringen blæses ind i lukkede konstruktioner såsom hulmur, skråvægge eller etageadskillelser, så der ikke opstår nogen kuldebroer. I de nævnte konstruktioner er der f.eks. ledninger eller rørgennemføringer, som papirisoleringen slutter tæt om. Kort og godt, glem alt om afskæring og tilpasningsproblemer, man betaler kun for de virkelige kvadratmeter, for der er intet spild! Papirisolering former sig perfekt til omgivelserne. Samtidig er det effektivt til efterisolering af eksempelvis lofter, da netop papirisolering ved udlægning falder ned i samtlige revner og sprækker, som faktisk er kuldebroer. Netop revner og sprækker er der oftest en del af, pga. den trafik der har været på loftet igennem årene f.eks. opmagasinering samt håndværksbesøg.

Her ses en isolering af loft, hvor gangbroen er blevet hævet.

Her ses en isolering af loft, hvor gangbroen er blevet hævet.

Brandsikkerhed ved isolering med papir.

Med hensyn til brandsikkerhed klarer papirisolering sig eksempelvis bedre end glasuld, hvilket Dansk Brandteknisk Institut offentliggjorde på et seminar i Middelfart den 1. oktober 2001. Fordelen ved papirisolering er, at det forkuller meget langsomt dvs. ligeså langsomt som stenuld smelter, dog kan papirisolering brænde ligesom alle andre materialer. Ydermere er papirisolering tilsat brand og svampehæmmende mineralske salte typisk i form af borsalte og alminimumhydroxid. Begge salte tilsættes i begrænsede mængder, så materialet kan stadig komposteres. De borsalte, der er indeholdt i papirisolering, frigives ikke til omgivelserne, da borsalte er svær opløseligt og først fordamper ved meget høje temperaturer. Når materialet komposteres indgår borsaltene igen i næringskredsløbet og figurerer her som jordforbedringsmiddel. Borsalte anvendes bl.a. derudover i væsker til øjenskylning, sårrens samt til konservering af madvarer og i visse tandpastaer.

Papirisolering – en naturlig grøn profil

Papirisolering er også et valg med omtanke for miljøet. 82 % af papirisolering består af genbrugspapir. Papirisolering vil således under de rigtige forhold kunne nedbryde sig selv og derved indgå i den naturlige livscyklus. Uorganiske materialer vil typisk deponeres som farligt affald, hvor papirisolering delvis vil kunne genanvendes i ny produktion eller komposteres som ufarligt materiale. Desuden er papirisolering fremstillet med lavt CO2 forbrug, idet energiforbruget ved fremstillingen af papirisolering medfører optil 20 % lavere frigivelse af CO2 end ved fremstilling af sten- eller glasuldsprodukter.

Isolering af hulmur

Ved isolering af hulmure blæses papirisoleringen ind gennem huller i fugen oftest med ca. 1 – 1,5 m afstand imellem alt efter hustype. Det vil med andre ord sige, at der kun bliver lavet huller af 9 cm i fugen mellem murstenene, så det skønhedsmæssige indgreb er minimalt. Fordelen ved isoleringen af hulmuren med papirisoleringen er, at den bliver fordelt jævn ud i hulmuren, således at der ikke dannes kuldebroer.

Her blæses isoleringen via et lille hul i muren.

Her blæses isoleringen via et lille hul i muren.

Isolering af lofter

Hvor meget isolering skal der ligge på et loft?

Mange huse har i dag kun liggende 100 mm isoleringen eller mindre på loftet og har derved et stort varmetab. I sådan et tilfælde anbefales det at få lagt 200 – 250 mm ekstra isolering ud over loftet

Hvordan udføres isoleringen?

Isolering af lofter fortages ved at blæse isoleringen ud over loftet derved opnåes en jævn dyne af isolering, så man undgår kuldebroer ved spær, gangbroer mm.

Ofte stillede spørgsmål:

Klør og kradser papirisolering?

Nej, heldigvis ikke. Papirisolering indeholder ikke syntetiske fibre og udsætter ikke brugerne for kløe, svie og andet ubehag.

Hvad med et loft, blæser papirisolering ikke bare rundt eller væk?

Nej, det gør den ikke, fordi der er et naturligt bindemiddel i papiret, så når det har ligget i nogle uger så binder det sammen pga. den fugtpåvirkning, der ligger i mellem dag og nat, men man kan på meget vindudsatte steder på effektiv vis spraye overfladen med en vandtåge, så man på den vis binder det yderligere.

Hvad med mus og skadedyr?

Mus og andre pattedyr vil blive generet af borsaltene, der virker desinficerende og derfor udtørrer deres hud. I et forsøg, der skulle undersøge, hvad mus ville bygge rede i, viste tests, at ingen mus vil bo og føde unger i papirisolering. Borsaltene virker endvidere effektiv mod insekter og svampesporer