Menu

Fugt i tagkonstruktion

Har du problemer med fugt i din tagkonstuktion, så kan der føre til både råd og skimmelsvamp. Dette kan have alvorlige følger for husets og din sundhedstilstand generelt. I sidste ende kan man risikere, at hele husets tagkonstruktion skal udskiftes på grund af følgeskaderne efter fugt. Med så alvorlige og bekostelig konsekvenser, så er det derfor vigtigt at reagere i tide på fugt i husets tagkonstruktion. (mere…)

Råd i spær.

Råd i spær er oftest opstået på grund af fugtproblemer i tagkonstruktionen. Derfor er det også vigtig at reagere i tide, hvis du opdager, at der er fugt oppe på loftet. Gribes der ikke ind i tide, så kan råd i spær mv. medføre, at tagkonstruktionen helt eller delvist skal udskiftes. Du kan undgå råd i spær mv. ved at få udført en fugning af dit tag med enten en overstrygning eller en understrygning af dit tag, så dit tag holder tæt. Er du i tvivl om, der er råd i dine spær eller andre dele af din tagkonstruktion, så kontakt og endelig. Vi kommer gerne ud og besigtiger spær mv.  – det koster dig ingenting og er uforpligtende! (mere…)

Få et uforpligtende tilbud – kontakt os