Menu

Understrygning af k21 tagsten – vi kan løse dine problemer!

Døjer du med et utætheder fra dine k21 tagsten, så kan vi hjælpe dig. Det kan skyldes dit undertag, som ikke holder tæt eller skumstrimler, der står og trækker vand ind fra dine k21 tagsten. Vi har – som de eneste i Danmark – udviklet en teknik, hvor en understrygning af k21 virker og er holdbar i længden. Vores understrygning af k21 tagsten er med andre ord en stor succes og kan spare dig for at investere i et helt nyt tag. Ofte er det jo ikke dine k21 tagsten, der fejler noget, men blot at samlingerne i mellem dem tillader regn og fygesne at komme ind under dine tagsten, og så opstår problemerne! Kontakt os og få et uforpligtende tilbud!

 

Billig løsning – få en understrygning af k21 tagsten!

Energibesparende tiltag, 300 mm isolering, nye lægter …. Ja det hele løber op, hvis du skrotter dine k21 tagsten og vælger at købe et helt nyt tag. Det er der ofte slet ikke nogen grund til og hvorfor skille dig af med dine k21 tagsten, hvis de har rigtige mange gode leveår endnu. Med en understrygning forlænger du tagets levetid, fordi dine tagsten bliver mere modstandsdygtige over for vind og vejr. En understrygning binder f.eks. dine k21 tagsten sammen, så de ikke så let løsner sig, når vinden raser. Det mindsker faren for, at du en morgen uden foran huset bliver mødt af nedfaldne tagsten.

 

Understrygning af tagsten – metoden anvendt i snart 50 år!

Understrygning af tagsten som f.eks. k21 med kit har været brugt i adskillige år. Derfor er understrygning med kit også en afprøvet og sikker metode til at tætne dit tag. Vi har stor ekspertise i understrygning af tagsten og særligt k21, som volder problemer for mange. Med andre ord er vi din k21 fagmand! De mange års erfaring med udførelsen af understrygning af forskellige typer tagsten som eksempelvis k21, har gjort os til nogle af de bedste i landet til at udføre et holdbart og flot stykke arbejde – en flot understrygning har nemlig noget at gøre med både håndelag og teknik, hvilket kræver mange års erfaring at mestre.

 

K21 med skumstrimmel…problemer?

Som førnævnt kan dine k21 tagsten også give dig vanskeligheder, fordi de har en skumstrimmel. Oprindelig er en k21 tagsten lagt med en skumstrimmel mellem falsene, men med tiden forgår denne skumstrimmel, så tykkelsen mindskes, og den kan begynde at bevæge sig ind på bagsiden af dine k21 tagsten.  En skumstrimmel har så den uheldige egenskab, at den nærmest fungerer ligesom en svamp, der langsomt står og suger vand, og når den er mættet med vand, begynder din skumstrimmel at dryppe ind på dit loftsrum. En k21 tagsten med skumstimmel er med andre ord en tagkonstruktion, der på sigt kan volde problemer, hvilket du bør gøre noget ved i tide.

 

Har du problemer med skummet betonsten?

I forlængelse af skumstrimmel og k21, så skaber skum på bagsiden af betonsten også problemer for mange. Er dine betonsten skummet, så kan en understrygning ikke udføres, men derimod skal dine betonsten overstryges. Dette kan du lære mere om på dette link: http://esbjergfugeteknik.dk/over-og-understrygning/

Få et uforpligtende tilbud – kontakt os